KLOAK
  • Udførelse af alle typer anlæg
  • Reparation og vedligeholdelse af anlæg
  • Ansøgninger til myndighed
  • Forsikringsskader
  • Genbrug af regnvand
  • Omfangsdræn
  • Spuling af dræn og kloak
  • Medlem af "Danske Kloakmestre"

Eskebjerg Kloakservice v/ Aut.Kloakmester Bjarne Pedersen | Arnakkevej 36, 4593 Eskebjerg | Telefon: 5929 1832 | Mobile 2894 1253 | info@eskebjergkloakservice.dk